Kontakt

BRT EKSPERT ul. Fiołka 5, 05-092 Łomianki
tel/faks 22 751 11 72, 22 247 81 53
 
Emilia Naleszkiewicz
prawnik

             509-570-436

Mikołaj Naleszkiewicz
rzeczoznawca

                      501-013-514
 

 
Aktualności
tutaj staramy się publikować informacje i ciekawostki, które mogą być przydatne w różnego rodzaju sytuacjach związanych z problemami poszkodowanych oraz właścicieli pojazdów i kierujących nimi.
Zachęcamy do przedstawiania Państwa problemów, do niektórych postaramy się ustosunkować i w miarę możliwości pomóc, o ciekawszych może tu napiszemy...

Zwrot kosztów poniesionych przez poszkodowanego w związku z uzyskaniem opinii rzeczoznawcy samochodowego w ramach szkody likwidowanej z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody.

Zarówno podejście zakładów ubezpieczeń jak i orzecznictwo sądów w tym zakresie pozostaje niejednolite. Rzecznik Ubezpieczonych podejmuje działania zmierzające do wprowadzenia prawnych regulacji zagadnienia. Interesujące stanowisko przedstawia w publikacji Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 8(1/2010) pan dr Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

(…)Prawo musi interweniować zwłaszcza wówczas, gdy trzeba bronić słabego przed mocnym, a nie, gdy podmioty o równym potencjale mogą sprawiedliwie układać wzajemne relacje. Wydaje się, że ustalanie wielkości szkód komunikacyjnych jest obszarem, w którym poszkodowany z zasady ma pozycję słabszą, zaś podmiot odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania (którym jest najczęściej ubezpieczyciel) dominuje. Ustawy powinny więc doprowadzić do stanu równości szans, dbając wszakże o to, by nie przesadzić i by podmiot uprzywilejowany nie stał się obiektem dyskryminacji.(…) Kluczową kwestią dla ustalenia wysokości odszkodowania jest określenie rozmiarów szkody. Aby to właściwie uczynić trzeba mieć wiedzę fachową i zachować niezależność wobec ubezpieczonego, poszkodowanego i ubezpieczyciela.(…)Ponoszony przez poszkodowanego koszt opinii rzeczoznawcy samochodowego służącej ustaleniu wysokości poniesionej szkody, można niewątpliwie zaliczać do kategorii kosztów podlegającej indemnizacji. Niezbędność jego ponoszenia jest uzasadniona poprzez potrzebę uzyskania przez poszkodowanego wiedzy o zakresie należnych mu roszczeń odszkodowawczych. Bez tej wiedzy nie jest możliwe trafne formułowanie przedprocesowych i procesowych żądań i weryfikowanie ustaleń faktycznych ubezpieczyciela.(…)

Osobiście uważam, że osoba, której majątek w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego doznał uszczerbku, ma pełne prawo zwrócić się do rzeczoznawcy, aby ten w sposób obiektywny ustalił kwotowy ekwiwalent pieniężny za naprawę tego uszczerbku. Poszkodowany ma prawo do weryfikowania proponowanego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w każdej sytuacji zwłaszcza, że obowiązek jego wypłacenia istnieje niezależnie od faktu dokonania naprawy pojazdu. W tym zakresie kosztorys ubezpieczyciela pozostaje jedynie symulacją. Zakład ubezpieczeń nie musi rzecz jasna uwzględniać opinii rzeczoznawcy traktując ją również jako symulację. Ostatnie zdanie należy tutaj do sądu. W większości przypadków sąd orzekając uwzględni opinię powołanego w sprawie biegłego. Ten ostatni będzie miał ułatwione zadanie, jeśli w aktach postępowania znajdzie opinię rzeczoznawcy.
Upierajmy się zatem, aby zakład ubezpieczeń sprawcy szkody pokrył koszty opinii rzeczoznawcy niezależnie od tego, czy jej wyniki obiegały, czy też były tożsame z propozycją ubezpieczyciela.

MJN

Trwają prace nad nowymi regulacjami ustawowymi kwestii ustanawiania biegłych sądowych.

Nie od dzisiaj wiadomo, że środowisko biegłych sądowych wyraża swoje niezadowolenie z obecnie obowiązujących praktyk. Czy nadszedł już czas na to, aby ich postulaty zostały uwzględnione w znowelizowanym prawie?
Zainteresowanym tymi zagadnieniami polecamy odwiedzenie serwisu www.1kns.pl, gdzie można na bieżąco przyglądać się postępom prac nad rodzącą się w bólach ustawą.


 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.