Kontakt

BRT EKSPERT ul. Fiołka 5, 05-092 Łomianki
tel/faks 22 751 11 72, 22 247 81 53
 
Emilia Naleszkiewicz
prawnik

             509-570-436

Mikołaj Naleszkiewicz
rzeczoznawca

                      501-013-514
 

 
Aspekt prawny
SZKODA - jest to ubytek, uszczerbek dotykający prawnie chronione dobra poszkodowanego. Jest różnicą między, tym czym poszkodowany dysponowałby gdyby nie było zdarzenia wywołującego szkodę, a tym, czym dysponuje rzeczywiście na skutek tego zdarzenia. Wskutek wypadku drogowego może zostać wyrządzona szkoda na mieniu i/lub na osobie majątkowa, niemajątkowa (krzywda) lub obie jednocześnie.Art. 361 k.c.wskazuje, że naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

SZKODA CAŁKOWITA - zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2002 r. V CKN 903/00 OSNC 2003 nr 1 poz. 15, wyrokiem z dnia 20 kwietnia 1971 r., II CR 475/70, OSPiKA 1971, nr 12, poz. 231 oraz wyrokiem z dnia 1 września 1970 r., H CR 371/70, OSNCP 1971, nr 5, poz. 93 , ma miejsce gdy koszty naprawy pojazdu po wypadku przekraczają wartość samochodu sprzed tego zdarzenia, w stopniu, który uzasadnia uznanie naprawy za nieopłacalną, gdy remont pojazdu pociągałby nadmierne trudności, albo okazał się niemożliwy, to uzasadnione i celowe jest uznanie powstałej szkody za tzw. szkodę całkowitą i przyjęcie, iż stanowi ona różnicę między wartością pojazdu sprzed wypadku a wartością pozostałości.

wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.